โกดัง/โรงงาน

โรงงานเป็นอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน 50 คน ขึ้นไป สำหรับ ทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ การใช้สถานที่เพื่อตั้งเป็นโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ทำให้การขออนุญาตตั้งโรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยประเภทโรงงานที่ต้องทำการแจ้งประกอบกิจการหรือขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งจะต้องดำเนินตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

โกดัง (warehouse) เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้น จะมีผนังหรือไม่ก็ได้ แต่อย่างน้อยจะมีหลังคา รวมถึงเต็นท์ขนาดใหญ่ ที่มีไว้เพื่อเป็นโรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ ไม่มีการจำกัดเรื่องรูปแบบตายตัวเนื่องจากการออกแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ บางครั้งก็เรียกว่าคลังสินค้า โรงเก็บสินค้า คลังพัสดุ โกดังสินค้า ฯลฯ

การสร้างโรงงานหรือโกดังในสมัยนี้สามารถสร้างด้วยความรวดเร็ว โดยใช้นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Pre-Engineered Building (PEB) เป็นกระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบตามหลักวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างตลอดจนการติดตั้ง ซึ่งการออกแบบนั้นต้องคำนึงถึงการรับแรงของอาคารและบวกค่าความเผื่อเข้าไปด้วย จากนั้นเราจะทราบถึงชนิดของเหล็กที่ต้องใช้และสามารถระบุความสูงของโครงหลังคาได้

ชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆจะถูกออกแบบให้ทำการยึดต่อด้วยระบบสลักเกลียวและนอต เพื่อง่ายต่อการติดตั้งหน้างาน ไม่ต้องอาศัยการเชื่อม ทำให้งานติดตั้งมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยชิ้นส่วนโครงสร้างจะถูกผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานที่มีมาตราฐานและมีการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างและเคลื่อนย้ายไปประกอบซ้ำได้ และที่สำคัญคือ PEB สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับโครงสร้าง Truss

ทำไมต้อง โกดัง/โรงงาน ของ HERO?

  • ก่อสร้างเร็วสไตล์ฮีโร่! ประหยัดเวลาและรวดเร็ว

  • ราคาประหยัด และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

  • เรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงงานมากกว่าใคร

  • ก่อสร้างเร็วสไตล์ฮีโร่! ด้วยโครงอลูหรือเหล็กแบบ Pre-fab ที่โรงงานติดตั้งไวสุด 3วัน*

  • ลูกค้าสามารถเลือกการก่อสร้างแบบ PEB ได้โดยสั่งทำชิ้นส่วนจากโรงงาน ส่งตรงไปประกอบหน้างาน สามารถรื้อถอดประกอบได้ และราคาไม่แพง

ฮีโร่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่เป็นความตั้งใจ ที่อยากทำงานก่อสร้างของคุณ
ให้เร็ว ให้ได้คุณภาพ ให้คุ้มค่าที่สุด

ให้โอกาสฮีโร่ดูแลคุณ

รับคำปรึกษา ตรวจพื้นที่ ออกแบบ และเสนอราคาให้ คุณตัดสินใจฟรี