โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ดังนั้นการสร้างโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการออกแบบให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี การออกแบบโรงพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ทางเข้าออกของโรงพยาบาลต้องตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ป้ายบอกทางต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความกว้างที่เหมาะสมกับการสัญจร พื้นผิวถนนต้องมีความคงทน อาจใช้เป็นผิวคอนกรีตหรือลาดยาง มีการแบ่งช่องการสัญจรสำหรับยานพาหนะกับผู้สัญจรทางเท้า รวมทั้งสามารถเข้าถึงแผนกฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและสะดวก นอกจากนี้ควรมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำหรับผู้ป่วยเพื่อความสะดวก ความกว้างของทางเดินต้องสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร พื้นเรียบคงทนและไม่ลื่น อาจใช้เป็นพื้นปูนทรายล้างหินขัด

สำหรับสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของ ควรตั้งอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการใช้บริการ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในบริเวรผู้ป่วยในและแยกเป็นสัดส่วนการให้บริการในบริเวณผู้ป่วยนอกอย่างชัดเจน

ทำไมต้อง โรงพยาบาล ของ HERO?

  • เอกลักษณ์สำคัญจริงๆคือห้องปลอดเชื้อ ห้อง ICU เรามีระบบทำห้อง CLEAN ROOM ห้องปลอดเชื้อ ให้ตรงตาม ISO14644 สามารถกรองฝุ่นในอากาศได้ถึง 0.1 ไมครอน มีระบบระบายฝุ่นออก หากมีฝุ่นเกิดขึ้นภายในห้อง ซึ่งระบบนี้จะช่วยรักษาความสะอาดของอุปกรณ์การแพทย์ได้เป็นอย่างดี

ฮีโร่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่เป็นความตั้งใจ ที่อยากทำงานก่อสร้างของคุณ
ให้เร็ว ให้ได้คุณภาพ ให้คุ้มค่าที่สุด

ให้โอกาสฮีโร่ดูแลคุณ

รับคำปรึกษา ตรวจพื้นที่ ออกแบบ และเสนอราคาให้ คุณตัดสินใจฟรี